Vi kan hjelpe deg når du trenger elektriker til:

  • Ombygging og utvidelser av
    elektrisk anlegg
  • Privat boliger / Rehabilitering       
  • Boliginstallasjoner nybygg
  • Intelligente bygninger (Smartbygg)
  • Elbil ladere / hurtigladere
  • Næringsbygg og kontor      
  • Internkontroll av el-installasjoner.