Termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate, dette gjøres vanligvis med et IR-kamera/termokamera som registrerer infrarød stråling. Vi foretar termografering av elektriske anlegg  i industri og landbruk/næringsbygg, dette omfatter ofte sikringsskap / tavler, fordelingssentraler , motorer og andre enheter med store strømtrekk, hvor det ofte kan oppstå feil pga. varmeutvikling.   

Metoden benyttes også til å avdekke feil på varmekabler og eventuell varmgang i sikringsskap og inntak i boligenheter.