SOLAVSKJERMING 

Vi kan tilby profesjonell solavskjerming til alle bygg  innen næring og i privat sektor

Vi leverer solavskjerming fra Vental , Europas ledende produsent og leverandør av solavskjerming .

Kontakt vår mann på solavskjerming :

Roger Jensen
E-post: roger.jensen@boifot.no
Telefon: 906 88 055