SOLAVSKJERMING 

Vi kan tilby profesjonell solavskjerming til alle bygg  innen næring og i privat sektor

Vi leverer solavskjerming fra Vental , Europas ledende produsent og leverandør av solavskjerming .

Kontakt vår mann på solavskjerming :

Roger Jensen
E-post: roger.jensen@boifot.no
Telefon: 906 88 055

 Kontakt oss

Kontakt oss

Bøifot Elektro AS     /     Rørgata 8-10     /     6517 Kristiansund N     /     org.nr 980379191

Utviklet av Imaker as