Adgangskontroll

Vi leverer komplette adgangskontrollsystemer til private og bedrifter.

Vi produserer også adgangskort som kan brukes som ID-kort med bilde og opplysninger om den ansatte. Med et adgangskontrollsystem fra RCO erstatter en kodebrikke eller et kort hele nøkkelknippet. En nøkkel passer kanskje kun på én eller noen få dører, og kan ikke tidsstyres. Den kan dessuten kopieres eller stjeles, noe som medfører dyre sylinderbytter.

I programvaren R-CARD M5 bestemmer du selv hvilken programmering en brikke skal ha. Du kan bruke rettigheter til