Adgangskontroll

Vi leverer komplette adgangskontrollsystemer til private og bedrifter.

Vi produserer også adgangskort som kan brukes som ID-kort med bilde og opplysninger om den ansatte. Med et adgangskontrollsystem fra RCO erstatter en kodebrikke eller et kort hele nøkkelknippet. En nøkkel passer kanskje kun på én eller noen få dører, og kan ikke tidsstyres. Den kan dessuten kopieres eller stjeles, noe som medfører dyre sylinderbytter.

I programvaren R-CARD M5 bestemmer du selv hvilken programmering en brikke skal ha. Du kan bruke rettigheter til å styre brukernes tilgang til ulike dører og hvilke tider de skal ha tilgang. Dersom en kodebrikke blir borte, kan du enkelt slette eller blokkere den via programvaren. Kodebrikken kan også brukes til å slå alarmen på eller av. Mulighetene er med andre ord mange.

Vår hovedleverandør på adgangskontroll er RCO.

Har du behov for en god teknisk løsning, kontakt oss for mer informasjon  :

Christoffer Nordahl
E-post: christoffer.nordahl@boifot.no
Telefon: 932 39 076 


Kontakt oss

Kontakt oss

Bøifot Elektro AS     /     Rørgata 8-10     /     6517 Kristiansund N     /     org.nr 980379191

Utviklet av Imaker as