Brannvarsling

Bøifot Elektro leverer brannvarslingsanlegg i alle størrelser og omfang.
Fra enkle anlegg i bolig til anlegg for skoler og kommuner, samt omfattende anlegg til profesjonelle kunder som Statnett. Installasjoner for profesjonelle kunder kan bestå av aspirasjonsanlegg, flammedeteksjon og inergéngass-slukking.

Vi tilbyr komplette brannalarm-løsninger for ethvert objekt. For mindre bygg kan vi tilby alt fra 2 til 32 sløyfers konvensjonelle anlegg med enkle betjeningspanel.